Công ty Hải Sản Phan Thiết

1. Thông tin liên hệ:

Chức vụ:
Địa chỉ:
Hùng Vương,Phú thủy, Phan thiết, Bình thuận
Điện thoại:
Di động:
0913 260 963
Fax:
Thông tin thêm:

2. Liên hệ qua email: